בית ספר חופית

שלומות
בתחתית פוסט זה מופיע טופס, מילוי הטופס יצור את טיוטא למצגת אינטראקטיבית המחליפה את המצגת המסורתית. ייחודה הוא בכך שהיא מזמינה לפעולה , למקום ספציפי , היא גם ניתנת לשיתוף במגוון דרכים, ניתן להוסיף אליה את התמונות שלכם ללא הגבלה, להגיב בתוכה בפייסבוק, להוסיף מידע וקישורים. באתר יופיעו המצגות של כל התלמידים בשכבה , על שם המצגת צריך להיום שמו של היוצר ומולץ להוסיף “טיוטא” לגרסא הראשונה. למרות שהיא ניתנת לעריכה יש לשער שתיצרו אחת חדשה או יותר בהמשך.


הכנס כאן את האימייל והסיסמא עימם נרשמת לוונדרינג
רשימת התחנות שנוצרו בפעילות זו:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>